เครื่องแปลภาษา

1. ปากกาอัจฉริยะ 3 ภาษา Tutor Pen รุ่น TP-001 ปากกาติวเตอร์ พูดได้ อ่านได้ เรียนสนุก
รายละเอียด: ปากกาอัจฉริยะ 3 ภาษา Tutor Pen

ราคา 3,500.00 บาท
2. Easy Dict รุ่น I Book Touch Knowledge Touch IBOOK Multi Touch Screen
รายละเอียด: เครื่องแปลภาษา รุ่น I Book Touch Knowledge Touch IBOOK
ราคา 6,000.00 บาท

3. Easy Dict รุ่น U2 สุดยอดฟังชั่นการเรียนรู้ และ ความบันเทิง ครบถ้วนสมบูรณ์
รายละเอียด: เครื่องแปลภาษา รุ่น U2 สุดยอดฟังชั่นการเรียนรู้ และ ความบันเทิง ครบถ้วนสมบูรณ์
ราคา 9,500.00 บาท

4. Easy Dict รุ่น MP-9009 The Ultimate Color Multimedia Dictionaries Best Seller
รายละเอียด: เครื่องแปลภาษา รุ่น MP-9009
ราคา 6,000.00 บาท

5. Easy Dict รุ่น V660 Color Multimedia Edutainment
รายละเอียด: เครื่องแปลภาษา รุ่น V660
ราคา 5,000.00 บาท

6. Easy Dict รุ่น MP-2009 Pocket Computer Dictionaries
รายละเอียด: เครื่องแปลภาษา รุ่น MP-2009
ราคา 3,700.00 บาท

7. Easy Dict รุ่น MP-2008 Pocket Computer Dictionaries
รายละเอียด: เครื่องแปลภาษา รุ่น MP-2008
ราคา 3,500.00 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>